KURSY OCHRONY FIZYCZNEJ

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KURSY KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY:

KRAKÓW - POCZĄTEK KURSU 5 LISTOPADA 2019 GODZ. 16:00
AL. SŁOWACKIEGO 39/32
(BIUROWIEC BUDOPOL), 31-159 KRAKÓW

WASZAWA - POCZĄTEK KURSU 15 LISTOPADA GODZ. 15:00
Al. Krakowska 110/114 , budynek b-27
(KOMPLEKS FIRMY AIRBUS), 02-256 Warszawa

TEL. KONTAKTOWY: 602 332 716

CO OFERUJEMY

SZKOLIMY W KRAKOWIE i WARSZAWIE

KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony kompleksowo przygotowuje kursanta do uzyskania wpisu na listę KPOF. Kurs trwa 245h dydaktycznych i obejmuje wszystkie aspekty związane z pracą KPOF. W zakres kursu wchodzi przygotowanie z zakresu prawa, technik interwencji, strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pozostałych aspektów pracy KPOF.

KURS DOSKONALĄCY KPOF

Raz na 5 lat osoby posiadające wpis na listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony zobligowane są do wykonania kursu doskonalącego. Kurs doskonalący obejmuje 40h zajęć z zakresu strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, technik interwencji oraz aspektów prawnych wykonywania zawodu KPOF.

KURS DETEKTYWA

Kurs przygotowujący do uzyskania licencji Detektywa trwa 50h dydaktycznych. Szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu detektywa i ubiegania się o wydanie licencji obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych czy przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa.

KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Kurs ukierunkowany jest na nabycie wiedzy do wykonywania czynności administrowania, projektowania i montażu urządzeń i systemów alarmowych oraz ich konserwacji. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia kursanta do ubiegania się o wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego.

KURS KIEROWNIKA ZABEZPIECZENIA IMPREZ MASOWYCH

Kurs wymaga posiadania wpisu na listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony. Zakres szkolenia obejmuje tematykę dotyczącą m.in. zasad bezpieczeństwa imprez masowych, zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania czy zasady sporządzania dokumentacji.

KURS CZŁONKA SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

Kurs obejmuje tematykę z zakresu m.in. zasad wykonywania zadań członka służby informacyjnej, zagadnień prawnych związanych z bezpieczeństwem na imprezach masowych czy zagadnień psychologicznych.

KURS CZŁONKA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

Kurs wymaga posiadania wpisu na listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia prawne związane z wykonywaniem funkcji CZSP, zadania służb organizatora imprezy masowej, ochronę przeciwpożarową imprez masowych, zasady ewakuacji czy zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.